Personeel & Organisatie

U heeft personeel en u wilt alle zaken goed geregeld hebben Er spelen dan diverse aangelegenheden binnen de financiële huishouding van uw bedrijf een rol zoals loondadministratie, arbeidsrecht, pensioenadvies, verzekeringsadvies, verzuimadvies, arbodienst en sociale verzekeringen. Roos Verzekeringen is gespecialiseerd op het gebied van verzekeringsadvies, verzuimadvies, arbodienst en sociale verzekeringen. Met een heldere aanpak worden risico’s in kaart gebracht. De personeelskosten kunnen worden omgezet in personeelswaarde. Daar heeft u baad bij als werkgever.

 

 • Collectieve verzekeringen
  In geval van een groter personeelsbestand (veelal vanaf minimaal vijf personen) kan vaak een collectief contract worden aangeboden. Dit contract wordt op maat van het bedrijf en personeel gemaakt. Dat zorgt voor tevredenheid bij het personeel en minimalisering van kosten voor het bedrijf. Contracten die collectief kunnen worden aangeboden zijn o.a. de zorgverzekering, verzuimverzekering, arbodienst, WIA-verzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenverzekering. Maar ook als u één of enkele personeelsleden heeft kan Roos Verzekeringen voor u bemiddelen om optimale kortingen te verkrijgen o.a. door georganiseerde inkoop van producten.
 •  

 • Zorgverzekering
  Een goede zorgverzekering kan een ingewikkelde materie zijn met grote verschillen in premie en dekking. Elk personeelslid heeft daarbij zijn/haar eigen wensen mede voor het gezin. Het is niet alleen het vinden van een geschikte verzekeraar en product, maar ook het maken van goede afspraken over de dekking en declaraties. Ook dat stemt uw personeel tot tevredeneheid.
 •  

 • Ziekteverzuim + arbodienst
  Sinds de afschaffing van de Ziektewet voor bijna iedere werknemer is de werkgever verplicht het loon minimaal 70%, maar meestel voor 100% (CAO) gedurende het eerste jaar aan de werknemer door te betalen. Ook het tweede ziektejaar valt onder de ziekteverzuimregeling. Gedurende die periode gelden strakke wetseisen waar zowel de werkgever als de werknemer aan moet voldoen (Wet Poortwachter). Het is van groot belang dat u bewust kiest voor risico’s en verzekeringen om de kosten te minimaliseren. Tevens moet de constructie u tot tevredenheid stemmen wat betreft uw belangenbehartiging. Roos Verzekeringen geeft u gedegen advies
 •  

 • WIA
  WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA geldt voor degene die ziek is geworden na 1 januari 2004. Nadat een personeelslid twee jaar ziek is, wordt de uitkering vervolgt door de WIA. Deze wet is een complexe wet. Het UWV speelt hierin een rol doch eventueel ook een verzekeraar. Wat is voor uw bedrijf de beste constructie? Het reïntergratieproces is hierin heel belangrijk. Dat start eigenlijk al vanaf de eerste ziektedag. Roos Verzekeringen geeft u advies.
 •  

 • Pensioen
  De pensioenmaterie is hoogst ingewikkeld. Misschien dat u als werkgever kennis hiervan hebt doch het personeel vaak niet. Toch is het belangrijk dat uw personeel goed wordt ingelicht zodat het hun tot tevredenheid stemt. Daar kunt u als werkgever goed gebruik van maken ten gunste van uw bedrijfsvoering. Ook voor u is het belangrijk. Indien een personeelslid zelf overlijdt dan wel een gezinslid overlijdt, dan heeft dat zeker invloed op het werk.
 •  

Naar zakelijk

<< naar Homepage