Disclaimer en Privacy

Disclaimer

Op de website van Roos Verzekeringen (www.roosverzekeringen.nl) wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Roos Verzekeringen neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Roos Verzekeringen is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van andere organisaties waarnaar wordt doorgelinkt vanaf www.roosverzekeringen.nl.

Uw privacy

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door Roos Verzekeringen en de aan haar gelieerde ondernemingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Roos Verzekeringen zal in geen geval gegevens van relaties of bezoekers ter beschikking stellen aan derden tenzij Roos Verzekeringen daartoe wettelijk wordt verplicht. Roos Verzekeringen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Meer informatie vindt u op de website van de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).